Геотерм БГ
 
През цялата година, в недрата на земята има топлина. Чрез термопомпи тя може да бъде ефективно използвана за отопление,охлаждане и топла вода. Тази безплатна енергия може да се транспортира до повърхността ,чрез геосонди.
 
 
Copyright © 2009 GEOTHERM BG